Cenník

ZĽAVNENÉ VSTUPNÉ SI TREBA UPLATNIŤ NA ZAČIATKU, EŠTE PRED VYDANÍM LÍSTKA!


dospelí – 3,50 €
dospelí (Vrútočania) – 3,00 €
deti do 3 rokov – zdarma
deti od 3 do 15 rokov – 2,50 €
nad 65 rokov  a ZŤP  – 1,50 €
jednotné vstupné po 16.00 hod. – 2,50 €


rodinné vstupné (2+2) – 10,00 €
permanentka
(10 vstupov) – 28,00 €


KONDIČNÉ PLÁVANIE:
ranné (utorok, streda, piatok) od 06.00-do 08.00 hod. – 1,50 €
večerné (nedeľa) od 19.00-do 20.00 hod. – 1,50 €

VSTUPNÉ NA RANNÉ A VEČERNÉ KONDIČNÉ PLÁVANIE SA PLATÍ VOPRED PLAVČÍKOVI PRED VSTUPOM DO BAZÉNA.


Ceny sú platné od 01.06.2019