Kontakt

Kúpalisko Vrútky

zastúpený:  Ing. Dušan Kucharik
sídlo: Horná 5377, 038 61 Vrútky
IČO: 17059593
DIČ: 2020598679
bankové spojenie: 61327752/0900
 +421904817564
+421908908200