Aktuálne informácie

Kúpalisko zatvorené.

Momentálne prebieha rekonštrukcia technického zariadenia.

Oprava oplotenia a výmena bufetov.